quarta-feira, 12 de abril de 2017

Gayatri Mantra


OM BHUR BHUVA SVAHA
TAT SAVITUR VARENYAM
BHARGO DEVASYA DHIMAHI

Nenhum comentário :